Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Kayseri’ye ‘İleri Teknolojiler Mükemmeliyet Merkezi’ kazandırılması çalışmaları kapsamında, potansiyel paydaşlarla ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya, 2. Hava İkmal Bakım Merkezi ve Ana Bakım Merkezi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, KOSGEB, TSE, ORAN, Erciyes Teknopark, Kayseri OSB, AGÜ ve KÜSİ Çalışma Grubu temsilcileri katıldı.


Kayseri Sanayi Odası’nda yapılan toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Kayseri Sanayi Odası olarak üretimde plan ve projelerin omurgasının milli imkânlara dayandırılması gerektiği düşünüyoruz. Bu düşünceden hareketle, otomotiv, havacılık ve savunma sanayi alt yapısını güçlendirmek için İleri Teknolojiler Mükemmeliyet Merkezi kurulması için çalışmalara başlamış bulunmaktayız” dedi.
Kayseri’de var olan bir potansiyeli açığa çıkarmak ve ülke lehine faydaya dönüştürmek üzere bir çalışma yaptıklarını açıklayan Başkan Büyüksimitci, “Aslında bu konuda çok büyük bir şansa sahibiz. Şehrimizde 2. Hava İkmal Bakım Merkezimiz ve 2. Ana Tamir Bakım Merkezimiz var. Her ikisi de kendi konularında oldukça yetkin ve çok büyük projelere imza atmış kuruluşlarımız. Türkiye’de askeri fabrikalarımız bir dönüşüm geçiriyor. Bu dönüşümde de Kayseri’nin doğru yerde olması çok önemli. Bu anlamda bugün bir ön çalışma yapılım istedik. Toplantımıza katılımlarından dolayı Sayın Garnizon Komutanımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu


2. Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Hv. Tuğgeneral Ercan Teke ise, Kayseri’nin çok ciddi bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, “Ben Hava İkmal Bakım Merkezlerini birer eğitim yuvası gibi değerlendiriyorum. Çünkü burada yetişen insanlar dışarıda bir takım üretim merkezleri oluşturarak, birçok sanayi kuruluşunu desteklemişler. Hep birlikte olursak ülke adına daha önemli projelere imza atacağımızı düşünüyorum. Bugün burada bir başlangıç yapıyoruz. Devamının geleceğine de inanıyorum” ifadelerini kullandı. Daha sonra Voytes Türkiye Finansal Çözümleme Kuruluşu Genel Müdürü Yasemin Ok, katılımcılara bir sunum yaparak, Mükemmeliyet Merkezi hakkında bilgi verdi. Ok, “Mükemmeliyet Merkezi bir ilgi alanında öncülük, en iyi uygulama, araştırma, geliştirme, test ve laboratuvar, danışmanlık, sertifikasyon ve eğitim faaliyetleri sağlayan ekip, merkez ya da kuruluşa verilen addır” dedi.


Kayseri’nin 1925’ten bu güne zengin birikiminin, orta vadede kenti bir Sivil Havacılık Bakım ve Onarım Merkezi haline rahatlıkla dönüştürebileceğini ifade eden Ok, bir Mükemmeliyet Merkezi Altında İleri Teknoloji Kümesi kurmanın bu potansiyeli kullanma fırsatı sunacağını söyledi. İleri Teknolojiler Mükemmeliyet Merkezi kümelenmesi ile neler hedeflediklerini açıklayan Ok, “Hedefimiz, Kayseri’de ileri teknolojilerin yoğunluklu olarak kullanıldığı savunma ve havacılık sektöründe teknolojik ve endüstriyel sanayi üssü oluşturmak, ileri teknolojileri destekleyecek ve geliştirecek olan özel laboratuvarlar kurmak, üniversitelere bağlı araştırma merkezleri, Ar-Ge ve Tasarım merkezleri kurmak, halen ithal edilen ana hammaddeleri ve kritik olan malzemeleri yerlileştirmek ve bölgeyi ileri teknolojiye yönelik cazibe merkezi haline getirmek hedeflerimizden birkaç tanesidir” şeklinde konuştu.
Sunumun ardından söz alan paydaş katılımcılar, konu hakkındaki çalışmaları ve düşüncelerini paylaşarak bu konuda her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi. Projenin başlatılması için görüşmelerin ve toplantıların devam edilmesi yönünde görüş birliğine varılarak, toplantı sonlandırıldı.