GTİP Bazlı Pazar, Hedef Ülke ve Müşteri Analizi

Voytes’in sunduğu GTİP Bazlı Pazar, Hedef Ülke ve Müşteri Analizi hizmeti, pazarınız ve iş ortamınız hakkında kritik bilgiler sağlamakla beraber ürün ve hizmetlerinizin geliştirilmesi, pazara sunulması ve tüketicilere pazarlanması sürecinde de önemli rol oynamaktadır.

Faaliyet gösterilen pazara ek olarak, yeni pazarlar ve satış kanalları olanağı yaratacak hedef ülke ve potansiyel müşteri bilgileri, ihracat planlarını maliyet ve zaman açısından verimli kılarken firmaların çabalarının karşılığını en üst düzeye çıkaracaktır.

Pazar araştırmaları, şirketlerin iş modellerini ve rekabet stratejilerini şekillendirmelerine yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda başarılı ihracat planlamasının da önemli bir parçasıdır.

Bir bütün olarak pazar araştırması çalışmaları, işletmelere gelecekteki satışlarını ve buna dayalı optimum karlılıklarını tahmin etmeleri için gerçeklere dayalı bir temel sağlayarak pazarlama stratejisi geliştirmelerinde önemli bir bileşendir.

Danışmanlık Kapsamı:

 • GTİP Bazında Potansiyel Pazarların Belirlenmesi 
  1. Türkiye’nin Yıllar Bazında İhracat Artışına ve İhracat Hacmine Göre Değerlendirme 
  2. Türkiye’nin Çeyrekler Bazında İhracat Artışına Göre Değerlendirme 
  3. Dünyadaki Yıllar Bazında İthalat Artışına Göre Değerlendirme 
  4. Dünyadaki Yıllar Bazında İthalatın Azalması Karşısında Türkiye’nin Yıllar Bazında İhracatının Artışına Göre Değerlendirme 
  5. Dünyadaki Yıllar Bazında İthalatın Artması Karşısında, Türkiye’nin Yıllar Bazındaki İhracatının Artışına Göre Değerlendirme 
  6. İhracatı Azalan Rakiplerin Değerlendirilmesi 
  7. Ortalama Ticaret Mesafesi (km) İncelemesi 
  8. Genel Değerlendirme (AHE) Matrisi: Hedef Ülkelerin Belirlenmesi 
  9. Seçilen Hedef Ülkelerin İthalat Hacimleri ve Gümrük Tarifeleri 
 • GTİP Bazında Hedef Ülkelerde Alım Gerçekleştiren Potansiyel Müşteri Listesi (İthalatçılar) 
 • GTİP Bazında Hedef Ülkelerde Satış Gerçekleştiren Potansiyel Rakip Listesi (İhracatçılar) 
 • GTİP Bazında Hedef Ülkelerdeki Dış Ticaret Faaliyetlerinin Konşimento Verileri 
 • SIC/NAICS Koduna Göre Sınıflandırılmış Hedef Ülkelerdeki Potansiyel Müşteri Listeleri 
  1. SIC: Standart Endüstriyel Sınıflandırma (SIC) kodları, ABD hükümeti tarafından şirketlerin ait olduğu sektörleri kategorize eden ve aynı zamanda sektörleri iş faaliyetlerine göre düzenleyen dört basamaklı sayısal kodlardır. SIC kodları, Birleşik Krallık’ın dahil olduğu ABD dışındaki ülkelerde de benimsenmektedir. 
  2. NAICS: Kuzey Amerika Endüstri Sınıflandırma Sistemi (NAICS), Federal istatistik kurumları tarafından ABD işletme ekonomisiyle ilgili istatistiksel verilerin toplanması, analiz edilmesi ve yayınlanması amacıyla ticari kuruluşların sınıflandırılmasında kullanılan standarttır. 

Bizi Takip Edin