Devlet teşvikleri, bir ülkenin hükümeti tarafından belirli sektörlerdeki işletmelere veya yatırımcılara sağlanan çeşitli teşvikler, teşvik paketleri veya teşvik politikalarıdır. Bu teşvikler genellikle ekonomik büyümeyi teşvik etmek, istihdamı artırmak, yatırımı teşvik etmek, rekabet gücünü artırmak veya bölgesel kalkınmayı desteklemek gibi amaçlarla verilir.

Devlet teşvikleri, genellikle vergi indirimleri, vergi istisnaları, vergi iadesi, faiz indirimleri, kredi ve finansman imkanları, arazi tahsisi, enerji ve su indirimleri, eğitim ve iş gücü desteği gibi çeşitli desteklerden oluşabilir. Bu teşvikler, işletmelere maliyetleri azaltarak, rekabet avantajı sağlayarak, yeni yatırımları teşvik ederek veya belirli sektörlerin gelişimini destekleyerek ekonomik büyümeyi ve istihdamı artırmayı hedefler.

Devlet teşvikleri, genellikle belirli şartlara ve kriterlere bağlı olarak verilir. Başvurular genellikle belirli bir süre ve prosedür dahilinde yapılır ve teşviklerin kullanımı belirli kurallara tabidir. Bu teşvikler, işletmelerin büyümesini desteklemek ve ekonomik faaliyetleri teşvik etmek amacıyla devlet tarafından sağlanan önemli bir destek mekanizmasıdır.