Voytes; Sanayi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK, KOSGEB ve Avrupa Birliği projeleri çerçevesinde, proje yaşam döngüsü boyunca stratejik kararlar alma konusunda şirketlerin faaliyetlerini ve mali durumlarını inceleyerek faydalanabilecekleri çeşitli teşvik ve hibe imkanlarını belirler; proje fikirlerinin analiz edilmesi, ihtiyaçların doğru tespit edilmesi, finansal analiz, takip ve sonlandırma işlemlerinde danışmanlık sunarak şirketlerin projelerinden minimum bütçe ile maksimum fayda elde etmelerine yardımcı olur.

Sanayi Bakanlığı Proje Destekleri

Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri

Kalkınma Ajansı Destekleri

KOSGEB Destekleri

TÜBİTAK Destekleri

Avrupa Birliği Proje Destekleri

Proje ve Destek Yönetimi Danışmanlığı; firmaların ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan yol haritası ile projelerini en etkili şekilde hayata geçirmelerini sağlar.

Proje fikrinin analiz edilmesi ve geliştirilmesi

Projenin amaçlarına ulaşmak için gerekli hedeflerin belirlenmesi

Uygun başvuru dosyasının hazırlanması

Başvuru sonrası dosya takibi, izleme ve değerlendirme süreçleri boyunca danışmanlık hizmeti

Bu hizmet kapsamı; projenin uygulama alanı, amacı ve ölçeğine göre; proje bütçesi / takvimi / performans göstergelerini kurgulayarak projenin hedeflerine ulaşması için gereken tüm adımların ve faaliyetlerin; finans, zaman, maliyet, risk, performans vd. hususları dikkat alınarak planlandığı bir proje yönetim çerçevesini de kapsayabilir.

Bizi Takip Edin