Voytes, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Projeleri (UR-GE) ve Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projeleri (HİSER) destekleri çerçevesinde; sektöründe halihazırda çalışan ya da çalışmak isteyen üreticiler ve hizmet sağlayıcıların kümelenme yaklaşımı ile bir araya getirilmesi ve bu firmaların gerek ihtiyaçlarını karşılamakta yabancı rakipleri ile rekabet güçlerinin arttırılması, gerekse hedef pazarlarda ihracatı düzeyini arttıracak yeteneklerinin oluşturulması çerçevesinde kurumsal kapasitelerini desteklemeye ve potansiyel işbirliği imkanları yaratmaya yönelik hizmetler sunar.

UR-GE ve HİSER projeleri kapsamında; savunma, havacılık ve uzay, makine, aydınlatma, pil ve batarya teknolojileri, otomotiv, robotik, otomasyon teknolojileri, sağlık-tıbbi cihaz ve yazılım endüstrileri başta olmak üzere interdisipliner alanlara yoğunlaşan ve ihracatı hedefleyen çeşitli sektörel derneklerin ve işbirliği kuruluşlarının kümelenme projelerinde Küme Yönetim Danışmanlığı sunan Voytes, kümelerde yer alan firmaların İhtiyaç Analizi metodolojisi çerçevesinde her biri için birlikte 12 farklı kriterde analiz yaparak hizmetlerini beş ana grupta sınıflandırmaktadır.

Kümenin stratejisinin belirlenmesi ve kümenin oluşturulması

UR-GE / HİSER projesinin hazırlanarak başvurusunun yapılması ve onay süreçlerinin takibinin gerçekleştirilmesi

İhtiyaç analizinin yapılması (Firma analizi, Sektör-Pazar analizi, Hedef Ülke Analizi, Potansiyel müşteri analizi)

UR-GE / HİSER Projesi’nin ihtiyaç analizi çıktıları doğrultusunda belirlenen küme yol haritasına göre proje faaliyetlerin yürütülmesi (Eğitim-danışmanlık, Yurt dışı pazarlama, B2B görüşmeleri, Alım heyetleri)

UR-GE / HİSER projelerinin kapanış raporlarının yapılması ve sonlandırılması

UR-GE Projeleri

HİSER Projeleri

Bilişim HİSER Projeleri

Bizi Takip Edin