T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”, (Karar No. 5973) çerçevesinde yürütülen mal ihracatı kapsamındaki UR-GE Projeleri, KOBİ’lerin uluslararası piyasalardaki rekabet gücünü kümelenme anlayışıyla geliştirerek yurtdışı pazarlara etkin bir biçimde açılmalarını hedeflemektedir. URGE Projeleri’nin işleyişinin geliştirilmesine yönelik iş birliği kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin giderler 3+2 (performansa dayalı 2 yıl uzatma) yıl boyunca, %75 oranında ve yıllık en fazla 7.239.000 ₺ düzeyinde desteklenir.

Destek Başlıkları Destek Üst Limitleri
İhtiyaç Analizi, Eğitim, Danışmanlık, Tanıtım Desteği % 75 - 10.859.000 ₺/proje - Proje süresince (36 ay)
Yurt Dışı Pazarlama (Ticaret Heyeti vb. - En Fazla 10 program) % 75 - 4.524.000 ₺/program
Sanal Yurt Dışı Pazarlama (en fazla 10 program) %75 - 1.447.000 ₺/program
Alım Heyeti Desteği (en fazla 10 program) % 75 - 2.714.000 ₺/program
İstihdam Desteği (iş birliği kuruluşu proje süresince 2 kişi istihdam edilebilir) %75 - Emsal brüt ücret/personel
Kişibaşı Günlük Konaklama Giderleri 7.100 ₺

Karar” kapsamındaki Ur-Ge Projeleri’ne, İşbirliği Kuruluşları: Üyeleri için işbirliği faaliyeti gerçekleştiren Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler başvurabilir. 

UR-GE Projesi, amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, hizmet sağlayıcıları, uygulayıcıları ve öngörülen çıktıları belirlenmiş faaliyetler bütünü olarak düşünülmelidir. 

UR-GE desteğinin firmalar için etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayan en önemli faktör, desteğin “proje yaklaşımı” ile uygulanıyor olmasıdır. İş birliği kuruluşlarından, sektörel gelişmeyi gözeten; ihracat yapmamış olan firmaların ihracat yapmasını, hali hazırda ihracat yapan firmaların ise kapasitelerini artıracak projeler hazırlayarak desteğe başvurmalarını sağlamaları beklenmektedir.