VOYTES TÜRKİYE

Voytes, 2010 yılında İstanbul’da Yasemin Ok tarafından kurulan bir şirkettir. Kuruluşumuz, başlangıçta yerel firmalara finansal çözümler sunmayı hedefleyerek Voytes Finansal Çözümleme Kuruluşu olarak faaliyetlerine başlamıştır. 2013 yılında ulusal ve uluslararası birçok marka, sanayi kuruluşu ve üniversite-sanayi iş birliği içinde projeler geliştirerek sektörde büyük ilerleme kaydetmiştir.

HİZMETLERİMİZ

Proje ve Destek Yönetimi Danışmanlığı

Voytes; Sanayi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, KOSGEB, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği projeleri çerçevesinde, proje yaşam döngüsü boyunca stratejik kararlar alma konusunda şirketlerin faaliyetlerini ve mali durumlarını inceleyerek faydalanabilecekleri çeşitli teşvik ve hibe imkanlarını belirler; proje fikirlerinin analiz edilmesi, ihtiyaçların doğru tespit edilmesi, finansal analiz, takip ve sonlandırma işlemlerinde danışmanlık sunarak şirketlerin projelerinden minimum bütçe ile maksimum fayda elde etmelerine yardımcı olur.

Küme Projeleri ve Teşvikleri

Voytes, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Projeleri (UR-GE) ve Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projeleri (HİSER) destekleri çerçevesinde; sektöründe halihazırda çalışan ya da çalışmak isteyen üreticiler ve hizmet sağlayıcıların kümelenme yaklaşımı ile bir araya getirilmesi ve bu firmaların gerek ihtiyaçlarını karşılamakta yabancı rakipleri ile rekabet güçlerinin arttırılması, gerekse  hedef pazarlarda ihracatı düzeyini arttıracak yeteneklerinin oluşturulması çerçevesinde kurumsal kapasitelerini desteklemeye ve potansiyel işbirliği imkanları yaratmaya yönelik hizmetler sunar.

Yatırım Fizibiliteleri ve Finansal Çözümleme

Voytes, Finansal Fizibilite Raporu Hizmeti kapsamında yatırımcıların mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına özel hizmet sunarak, önerilen bir yatırım planının veya projenin uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi için yatırım projesinin maliyet/fayda analizini ve farklı çözümlerin uygulanabilirliğinin analizini içeren bir finansal fizibilite raporu hazırlamaktadır.

Voytes, Türkiye'de büyüme ve ölçeklenme hedefiyle yatırım yapmayı planlayan yerli ve yabancı yatırımcılara, yatırımlarına yönelik Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Yatırım Teşvik Sistemi çerçevesinde uçtan-uca tüm ihtiyaçlarının göz önüne alınarak proje bazında analizi gerçekleştirilen ve azami faydadan yararlanmalarını sağlayan Yatırım Teşvik Danışmanlığı hizmetini sunar.

GTİP Bazlı Pazar, Hedef Ülke ve Müşteri Analizi

Voytes’in sunduğu GTİP Bazlı Pazar, Hedef Ülke ve Müşteri Analizi hizmeti, pazarınız ve iş ortamınız hakkında kritik bilgiler sağlamakla beraber ürün ve hizmetlerinizin geliştirilmesi, pazara sunulması ve tüketicilere pazarlanması sürecinde de önemli rol oynamaktadır.

HABER & BLOG