EUROGIA, dünya enerji sistemine yönelik düşük karbonlu enerji teknolojileri kapsamında Ar-Ge ve inovasyon projeleri için bir kalite etiketi olup, EUREKA ağı kümelenmesidir. 2008’den itibaren, Eureka’nın Düşük-Karbonlu enerji teknolojileri kümesi, Eurogia+ olarak tanıtılmıştır. EUREKA Kümesi - EUROGIA2030 ve EUROGIA+'nın devamı olarak, daha sürdürülebilir bir şekilde dünya enerji sisteminin gerekli tüm dönüşümlerini ele almaktadır.

Eurogia2030, karbon nötrlük hedeflerine ulaşmak için Enerji alanında ön saflarda yer almaktadır. Düşük Karbon Teknolojileri Ar-Ge çözümleri ile Eurogia; sürdürülebilir bir çevre, iklim değişikliğinin azaltılması ve sürdürülebilir bir büyüme için katkıda bulunmayı amaçlamaktadır;

 • Karbonsuz enerji temini,
 • Yeşil hareketlilik ve Akıllı şehirler,
 • Daha akıllı konutlar ve yapılar,
 • Biyolojik kaynaklar ve çevre.

 

Eurogia2030 programı, ekonomik büyümeyi destekleyecek ve bir bütün olarak topluma fayda sağlayacak uygulamalarda ulusötesi işbirlikçi projelerin oluşturulması yoluyla bu alandaki faaliyetleri teşvik etmek için tasarlanmıştır.

Katılımcılar, Eurogia kapsamında uygulamalı araştırma ve yenilik proje önerileri sunmaya davet edilir.

Projeler çerçevesinde etkinleştirme teknolojilerinden; IOT, yapay zeka, blok zincir, siber güvenlik, iletişim, 5G/6G, dron, sensörler, yeni malzemeler, varlık yönetimi, geri dönüşüm vb. dönüşüm teknolojilerinin de önemli bir rol oynaması beklenir.

Eurogia Projelerinde Destek, ulusal finansman politikalarına ve düzenlemelerine dayalıdır ve bu nedenle Ulusal hüküm ve koşullara tabidir. Talep üzerine, her proje katılımcısının Ulusal finansman süreçlerine uygun olarak bir ulusal finansman başvurusu sunması gerekmektedir.

1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında; EUREKA'ya katılan, Türkiye'de bulunan, firma düzeyinde katma değer yaratan tüm kurumlar bu programdan yararlanabilmektedir. Türk hukukuna göre kurulmuş tüm şirketler (anonim şirket) uluslararası projeleri için doğrudan finansman başvurusunda bulunabilirler. Üniversiteler ve araştırma kuruluşları doğrudan TÜBİTAK tarafından finanse edilemez ancak alt yüklenici olarak katılabilir.

Şirketler bu çağrıda hibe olarak uygun maliyetlerinin belirli bir yüzdesini alırlar. Proje bütçesinin alt ve üst limiti olmamakla birlikte destek oranı büyük şirketler için %60, KOBİ'ler için %75'tir. Bu oranlar projeye konu ürün veya teknolojinin için bulunduğu endüstriyel araştırma ve deneysel geliştirme süreçleri bazında, ve TRL düzeyi ölçeğinde değişkenlik gösterebilmektedir.

Program kapsamındaki gider kalemleri;

 • Personel giderleri,
 • Seyahat giderleri,
 • Alet, gemi, yazılım ve alım yayın giderleri,
 • Malzeme ve sarf giderleri,
 • Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık dışı hizmet ve diğer hizmet alım giderleri,
 • Ar-Ge kurum ve kurumuna yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

Horizon Europe 95,5 milyar Euro'luk bir bütçeyle AB'nin araştırma ve inovasyona yönelik temel finansman programıdır. Program: AB politikalarının geliştirilmesi, desteklenmesi ve uygulanmasında araştırma ve yeniliğin etkisini - ekonomik büyümeyi hızlandırarak ve endüstriyel rekabeti destekleyerek güçlendirmeyi temel almış olup; mükemmel bilgi ve teknolojilerin yaratılmasını ve daha iyi yayılmasını sağlamak amacıyla; çığır açacak yüksek kaliteli yeni bilgi yaratmayı, araştırma ve inovasyonda nitelikli iş gücünü desteklemeyi ve açık bilimi teşvik etmeyi hedeflemektedir.

Horizon Europe, yeşil ve dijital iyileşmeye yönelik ikiz dönüşüm kavramına iddialı bir şekilde yaklaşarak; yeşil ve dijital dönüşümleri desteklemek için büyük hassasiyet gösterir.

Horizon Europe, vatandaşların günlük yaşamları üzerinde somut bir etkiye sahip, açıkça tanımlanmış hedefleri takip ederek finansmanın etkinliğini artırma misyonlarını bünyesinde barındırır.

Horizon Europe tüm tüzel kişilere açıktır: Bir AB Üye Devletinde veya Horizon Europe ile ilişkili bir ülkede yerleşik olan bireylerin, araştırmacıların, işletmelerin, kurumların, üniversitelerin, derneklerin, kuruluşların vb. programa katılabileceği ve programdan fon alabileceği anlamına gelir.

Program; Dijital, Etkinleştirici ve Gelişmekte olan Teknolojiler, Sektörler ve Değer Zincirlerinin Gelişimine lider olarak açık bir stratejik özerklik sağlamak için, ikiz dönüşüm geçişlerini hızlandırmak ve yönlendirmek amacıyla 5 küme altında yapılanmıştır;

 • SAĞLIK
 • KÜLTÜR, YARATICILIK VE KAPSAYICI TOPLUM
 • TOPLUM İÇİN SİVİL GÜVENLİK
 • DİJİTAL, ENDÜSTRİ VE UZAY
 • İKLİM, ENERJİ VE MOBİLİTE

 

Horizon Europe, aşağıdakiler de dahil olmak üzere farklı türde işbirlikçi projeleri finanse etmektedir:

 • Yeni bilgi oluşturan veya yeni veya geliştirilmiş bir teknoloji, ürün, süreç, hizmet veya çözüm keşfeden araştırma ve yenilik eylemi (RIA: Research & Innovation Action). AB finansmanı, proje maliyetlerinin %100'üne kadarını karşılamaktadır.
 • Prototip oluşturma, test etme, demo, pilot uygulama, büyük ölçekli ürün doğrulama ve pazar çoğaltma dahil olmak üzere yeni veya iyileştirilmiş ürünler, süreçler veya hizmetler için planlar veya tasarımlar üreten yenilik eylemi (IA: Innovation Action). AB finansmanı, proje maliyetlerinin %70'e varan kısmını karşılamaktadır.
 • Standardizasyon, yaygınlaştırma, bilinçlendirme, iletişim ve ağ oluşturma faaliyetleri, politika diyalogları, karşılıklı öğrenme veya çalışmalar dahil olmak üzere Avrupa Araştırma Alanı'nı güçlendirmek için AB ve ilgili ülkeler arasındaki işbirliğini geliştiren koordinasyon ve destek eylemi (CSA: Coordination & Support Action). AB finansmanı, proje maliyetlerinin %100'üne kadarını karşılamaktadır.
 • Kamu ve özel ortakları bir araya getiren Avrupa ortaklıkları için çok yıllı ortak finansman sağlayan program ortak fon eylemi (COFUND: Programme Co-Fund Action). AB finansmanı, proje maliyetlerinin %30-%70'ini karşılamaktadır.

Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen “Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi, Geçici Koruma Sağlanan Suriyelilerin ve Ev Sahibi Toplulukların sürdürülebilir ve büyütebilecekleri iş mecraları ve istihdam alanları oluşturarak iş hayatına dâhil olmalarını amaçlamaktadır. Projenin kapsamı pek çok farklı bölge, sektör ve sosyo-kültürel alana uyarlanarak uygulanabilecek modüler strateji ve faaliyetler içermektedir.

Bu proje çağrısının amacı, Türk vatandaşları ve Geçici Koruma altındaki Suriyeliler arasındaki potansiyel girişimcilerin istihdam yaratan kayıtlı işyerleri kurmalarını desteklemektir. Bu hibe programının toplam bütçesi  32.502.249 Euro’dur. Hibe programı kapsamında kurulacak işletmelerin Türkiye'de; Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin veya Şanlıurfa illerden birinde kayıtlı olması gerekmektedir.

Hibe Desteği:

Yerel Ortak Kullanım Tesisleri

 • 6 Milyon €
 • 15, maks. 24 projeye 100.000-300.000 €
 • Teknokent, teknopark, girişimcilik merkezi, OSB gibi mevcut yapıların dönüştürülmesi

 

Girişimciler için Hibe Programı

 • 125 Milyon €
 • 625, maks. 3125 projeye 1000-5000 €
 • Start-up ve Yeni Girişimler

Girişimci Ekosistemlerin Kurulmasına Yönelik Hibeler

 • 3 Milyon €
 • 75, maks. 100 projeye 10.000-30.000 €
 • İlgili kamu kurumları, girişimcilik merkezleri, teknokentler, OSB'ler, iş dünyası STK'ları gibi ekosistem kuruluşları

 

İstihdam fırsatları için hibeler

 • 5 Milyon €
 • Yaklaşık 85 Kurum
 • KOBİ'ler ve kooperatifler

Genç Girişimciler için Erasmus Programı proje çağrısı, girişimcilere Avrupa'da küçük bir işletme kurmak ve/veya başarılı bir şekilde işletmek için gerekli becerileri sağlamaya yardımcı olmak amacıyla AB tarafından başlatılan bir projedir.

Genç Girişimciler için Erasmus Programı, yeni girişimcilere onlardan daha tecrübeli işletmelerden işletme yönetimi hakkında eğitim almalarına fırsat vermektedir. Programın amacı katılımcı ülkelerdeki küçük ve orta ölçekli işletmelerde rekabetin geliştirilmesini ve sektörün uluslararası bir yaklaşıma sahip olmasını sağlamak amacıyla start-upların ve yeni kurulan mikro ve küçük işletmelerin desteklenmesidir.

Bu çağrının amacı yeni kurulan veya halihazırda faaliyet gösteren işletmeler için bir bağlantı noktası olan aracı kurum/kuruluşları güçlendirmek ve büyütmektir. Bu bağlamda aracı kurum/ kuruluşlar, Genç Girişimciler için Erasmus Programı’nı yerelde uygulamak suretiyle seçileceklerdir. Aracı kurumlardan program katılımcılarını seçmeleri ve onlara yol göstermeleri beklenmektedir. Programa katılmak isteyen işletmeler, aracı kuruluşlar tarafından desteklenecektir.

27 AB Üye Devleti, İngiltere ve COSME ülkelerinden birinde deneyimli bir girişimciyle zaman geçirerek yeni girişimcilerin, küçük veya orta ölçekli bir işletmeyi yönetmek için gerekli becerileri kazanmalarına yardımcı olmak amaçlanmaktadır. (Kuzey Makedonya, İzlanda, Karadağ, Türkiye, Arnavutluk, Sırbistan, Moldova, Bosna-Hersek, Ermenistan, Ukrayna ve Kosova'nın yanı sıra en dış bölgelerden ve denizaşırı ülke ve bölgelerden (OCT'ler) girişimciler).

Genç Girişimciler için Erasmus Programı, başka bir katılımcı ülkede ev sahibi girişimci/deneyimli girişimci (HE: Host Entrepreneur) ile misafir olan yeni girişimciye (NE: New Entrepreneur) pratik ve mali yardım sağlar.

Programa katılmak isteyen girişimciler, daimi ikamet kriterlerini sağladıkları ülkede bir aracı kuruluş (IO) seçmelidir. IO daha sonra başvuru süreci ve değişim boyunca bir rehber ve irtibat kişisi olarak hareket edecektir.

Program kapsamındaki faaliyetler genel itibariyle aşağıdaki başlıkları içerir;

 • NE'yi uygun bir HE ile eşleştirme,
 • NE ve HE arasındaki temasların farklı ülkelerde aktif olan IO'lar tarafından kolaylaştırılması
 • IO'larin faaliyetlerinin Destek Ofisi (SO) tarafından koordinasyonu
 • İlgili tarafların (yani seçilen NE, HE ve sorumlu IO'lar) değişim koşulları üzerinde anlaşması: taahhüt
 • Yurt dışında kalış süresi: 1 – 6 ay, kalışı en fazla 12 aya yayılmış en az 1 haftalık dilimlere bölme imkânı.
 • Değişim sonuçlarının sorumlu IO'lar tarafından değerlendirilmesi.

 

NE'lere verilen mali desteğin amacı, seyahat (kalış ülkesine gidiş ve dönüş) ve yurtdışında kalış süresince harcırah masraflarına katkıda bulunmaktır. Mali destek IO tarafından NE'ye ödenir. Mali desteğin miktarı ve ilgili ayrıntılar, NE ile IO arasında imzalanan mali anlaşmaya tabi olup, yapıldığı ülke için aylık götürü tutar ve ev sahibi girişimci ile yurt dışında geçirilen fiili sürelere dayanmaktadır.

Yeni Girişimciler: Şirket kurmayı planlayan veya üç yıl içinde şirketi kurulmuş olan girişimcilerdir. Herhangi bir yaş ve sektör kısıtlaması bulunmamaktadır.

Ev Sahibi Girişimciler: Şirketleri üç yıldan fazla süredir faaliyette olan girişimciler Ev Sahibi Girişimci olarak programdan yararlanabilmekte ve AB ülkelerinden gelecek olan yeni girişimcilere mentörluk ve iş eğitmenliği yapabilmektedir. Ev sahibi girişimciler bu program ile sundukları hizmet veya ürünler ile ilgili yeni girişimcilerin güncel bilgilerinden ve yeni fikirlerinden faydalanabilmektedir.