T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından “5448 sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar” çerçevesinde yürütülen hizmet ihracatı kapsamındaki HİSER Projeleri; eğitim, kültürel ve yaratıcı endüstriler, sağlık turizmi, spor turizmi, yönetim danışmanlığı sektörleri ve yeşil hizmetler ile diğer hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarının uluslararası piyasalardaki rekabet gücünü kümelenme anlayışıyla geliştirerek yurt dışı pazarlara etkin bir biçimde açılmalarını hedeflemektedir. Proje süresi azami 3 yıl olmakla birlikte, performansa göre 2 yıl daha uzatılabilir. İş birliği kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin giderler 3+2 yıl boyunca, %75 oranında desteklenir.

Destek Başlıkları Destek Üst Limitleri
Eğitim Sektörü
İhtiyaç Analizi, Eğitim, Danışmanlık ve Tanıtım %75 - 9.618.000 ₺/proje
Sektörel Ticaret ve Alım Heyeti %75 - 2.404.000 ₺/program
İstihdam %75 - 36.000 ₺/personel başına aylık brüt maaş
Kültürel ve Yaratıcı Endüstriler
İhtiyaç Analizi, Eğitim, Danışmanlık ve Tanıtım %75 - 9.618.000 ₺/proje
Sektörel Ticaret ve Alım Heyeti %75 - 3.607.000 ₺/program
Sağlık ve Spor Turizmi
İhtiyaç Analizi, Eğitim, Danışmanlık ve Tanıtım %75 - 12.023.000 ₺/proje
Sektörel Ticaret ve Alım Heyeti %75 - 3.607.000 ₺/program
İstihdam %75 - 36.000 ₺/personel başına aylık brüt maaş
Yönetim Danışmanlığı Sektörü
İhtiyaç Analizi, Eğitim, Danışmanlık ve Tanıtım %75 - 9.618.000 ₺/proje
Sektörel Ticaret ve Alım Heyeti %75 - 2.404.000 ₺/program
İstihdam %75 - 36.000 ₺/personel başına aylık brüt maaş
Yeşil Hizmetler
İhtiyaç Analizi, Eğitim, Danışmanlık ve Tanıtım %75 - 9.618.000 ₺/proje
Sektörel Ticaret ve Alım Heyeti %75 - 2.404.000 ₺/program
İstihdam %75 - 36.000 ₺/personel başına aylık brüt maaş
Diğer Hizmetler
İhtiyaç Analizi, Eğitim, Danışmanlık ve Tanıtım %75 - 9.618.000 ₺/proje
Sektörel Ticaret ve Alım Heyeti %75 - 2.404.000 ₺/program
İstihdam %75 - 36.000 ₺/personel başına aylık brüt maaş

Karar” kapsamındaki HİSER Projeleri’ne; “İş birliği Kuruluşları”; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB);, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), İhracatçı Birliği, Ticaret ve/veya Sanayi Odası, Sektörel Dernek, Birlik, Konsey veya Kuruluşları; İşadamı Dernek, Birlik veya Kuruluşları, Teknokentler ile Bakanlık tarafından belirlenen hizmet sektörlerindeki diğer kuruluşlar katılabilir.

HİSER Projesi, amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, hizmet sağlayıcıları, uygulayıcıları ve öngörülen çıktıları belirlenmiş faaliyetler bütünü olarak düşünülmelidir.

Proje ile küme firmalarının, işbirliği kuruluşları önderliğinde ve bütüncül bir anlayış ile gerçekleştirilecek küme faaliyetler aracılığı ile desteklenmesi hedeflenmiş olup; ortak vizyon, eğitim ve pazarlama anlayışı çerçevesinde kurgulanan projelerde, ihtiyaç analizi ile sektör, bölge, firma ve pazar analizlerine dayalı hedef belirleme ve strateji geliştirme; eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile küme firmalarının kabiliyetlerini ve iş birliklerini geliştirme; yurtdışı pazarlama ve alım heyetleri faaliyetleri ile hedef pazarlara yönelik ihracat hedeflerine erişilmesi başlıklarında rehberlik sunulması amaçlanmaktadır.