TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Daire Başkanlığı (TEYDEB) destek programları limitleri arttırılmıştır; 

Yeni güncelleme ile birlikte; 

  • 1512-1812 BİGG Programı destek üst limiti 450.000 TL’den 900.000 TL’ye çıkmıştır. 
  • 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı proje Bütçesi üst limiti 1.200.000 TL’den 2.400.000 TL’ye çıkmıştır. 
  • 1505-Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı destek üst limiti 1.000.000 TL’den 1.500.000 TL’ye yükseltilmiştir. 
  • 1501, 1507, 1509 ve 1511 destek programları ile Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi kapsamında senetle transfer ödemesi (ön ödeme) üst limiti 300.000 TL’den 1.000.000 TL’ye çıkarılmıştır. 
  • 1602 Patent Destek Programı ve 1503 Proje Pazarı Destek Programı limitleri ile destek süreçlerinde uygulanan başka pek çok limitte önemli ölçüde artışlar gerçekleştirilmiştir. 

TEYDEB tarafından yürütülen destek programları eski ve yeni destek üst limitleri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır; 

PROJE DESTEK ÜST LİMİTLERİ 

TEYDEB DESTEKLERİ 

ESKİ ÜST LİMİT 

YENİ ÜST LİMİTİ 

1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Azami Proje Bütçesi 

1.200.000 TL 

2.400.000 TL 

1505-Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı Destek Üst Limiti 

Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum Hissesi hariç; 1.000.000 TL 

Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum Hissesi hariç; 1.500.000 TL 

1512-Girişimcilik Destek Programı Uygulama Esasları Destek Üst Limiti 

Bir girişimciye yapılacak proje desteği üst sınırı: 450.000 TL 

Bir girişimciye yapılacak proje desteği üst sınırı: 900.000 TL 

TEYDEB tarafından yürütülen destek programları kapsamında ekonomik fizibilite raporu/teknoloji değerleme raporu hazırlama gideri destek üst limiti 

Proje başına en fazla 20.000 TL 

Proje başına en fazla 70.000 TL 

TEYDEB tarafından yürütülen destek programları kapsamında proje öneri başvurusu aşamasında ekonomik fizibilite raporu sunulması gereken proje bütçe limiti 

10.000.000 TL ve üzeri 

13.000.000 TL ve üzeri 

TEYDEB Fikir Sahibi Araştırmacı Ödülü 

15.000 TL 

30.000 TL 

1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı AGY101 ve AGY301 dokümanları hazırlatma için danışmanlık hizmet alımı destek kapsamına alınacak tutar üst limiti 

20.000 TL/Proje 

40.000 TL/Proje 

TEYDEB proje önerisi sunuşu yapma zorunluluğu bütçe limiti 

20.000.000 TL üzeri 

25.000.000 TL üzeri 

TEYDEB Transfer Ödemesi (Ön Ödeme) Üst Sınırı 

25.000.000 TL 

30.000.000 TL 

TEYDEB Senetle Transfer Ödemesi (Ön Ödeme) Üst Sınırı 

300.000 TL/Proje 

1.000.000 TL/Proje 

1511- Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları kapsamında Bağımsız Değerlendirme Raporu hazırlama gideri üst limiti 

Proje başına en fazla 20.000 TL 

Proje başına en fazla 70.000 TL 

1515-Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı yıllık proje destek üst limiti 

Proje başına yıllık destek üst limiti: 10.000.000 TL 

Proje başına yıllık destek üst limiti: 13.000.000 TL 

1812-Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı çerçevesinde kuruluşlara yapılacak yatırımın üst sınırı 

 

Kuruluş başına en fazla 900.000 TL 

1503 Kodlu Proje Pazarı etkinlik desteği (Ulusal) 

70.000 TL / Etkinlik 

90.000 TL / Etkinlik 

1503 Kodlu Proje Pazarı etkinlik desteği (Uluslararası) 

100.000 TL / Etkinlik 

130.000 TL / Etkinlik 

 

1602- PATENT DESTEK PROGRAMI HİBE DESTEK ve ÖDÜL TUTARLARI 

ULUSLARARASI PATENT DESTEKLERİ 

ESKİ ÜST LİMİT 

YENİ ÜST LİMİTİ 

İnceleme Raporu Desteği 

 

 

USPTO 

15.000 TL 

30.000 TL 

EPO 

15.000 TL 

30.000 TL 

JPO 

30.000 TL 

60.000 TL 

SIPO 

15.000 TL 

30.000 TL 

KIPO 

15.000 TL 

30.000 TL 

Patent Tescil Ödülü (USPTO, JPO veya EPO yapılacak her bir tescil) 

20.000 TL 

40.000 TL 

•  Bir patente ilişkin alınabilecek olan Uluslararası Patent İnceleme Raporu Destek tutarlarının toplamı üst sınırı 

150.000 TL 

180.000 TL 

 

Detaylara aşağıdaki link üzerinden erişebilirsiniz; 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/tubitak-teydeb-destek-programi-limitlerinde-buyuk-artis