Günümüzün hızla değişen küresel pazarında, uluslararası ticarete ilişkin geleneksel engeller, e-ihracatın veya elektronik ihracatın yükselmesi sayesinde azalmaktadır. Bu dijital odaklı uluslararası ticaret yaklaşımı, Türkiye için yeni ufuklar açmakta olup işletmeler ve ülke ekonomisi genelinde birçok fayda sunmaktadır. 

T.C. Ticaret Bakanlığı; küresel teknolojik ilerleme ve dijital dönüşüm ile birlikte ticaretteki değişen ihtiyaçlar doğrultusunda e-ticaret ekosisteminin güncel ve dinamik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurumlarımıza sunduğu E-İhracat Destekleri’ne ek olarak, ihracatçılarımızın ve üreticilerimizin dünya ticaretindeki yerini daha etkin bir şekilde genişletmek ve sınır ötesi ticari hayatta rekabet düzeyini korumak ve geliştirmek amacıyla E-İhracat faaliyetlerine yönelik Kılavuzlar oluşturmuştur; 

 • Potansiyel E-İhracat Pazarları Raporu 
 • E-İhracat Beyan Kılavuzu  
 • E-İhracat Destekleri Rehberi  
 • Dijital Platformlara ve Pazaryerlerine Yönelik Kılavuzlar  

Yayınlanan Kılavuzlara aşağıdaki linklerden erişim sağlanabilmektedir: 

Potansiyel E-İhracat Pazarları Raporu 

T.C. Ticaret Bakanlığı, Uzak Ülkeler Stratejisi’ni temel alarak e-ihracat odaklı olarak belirlenen potansiyel ülkelere yönelik “Potansiyel E-İhracat Pazarları” raporunu hazırlamıştır. Bu rapor; küresel e-ticaret görünümü, sınır ötesi e-ticaret, Türkiye’nin e-ticaret dinamikleri ve potansiyel e-ihracat pazarlarına dair analizleri içermektedir. Farklı ülkelerin potansiyellerini ve eğilimlerini inceleyerek, Türkiye’nin e-ihracatını küresel düzeyde güçlendirmeye yönelik stratejik bir yol haritası sunar ve bu nedenle Türkiye’nin e-ihracat sektörünün yükselmesine önemli bir katkı sunacaktır. Rapor; ABD, Almanya, Avustralya, BAE, Brezilya, Birleşik Krallık, Çin, Endonezya, Filipinler, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İspanya, Japonya, Kanada, Malezya, Meksika, Mısır, Nijerya, Pakistan, Rusya, Şili, Suudi Arabistan, Tayland ve Vietnam ülkelerinin analizlerini içermektedir. 

E-İhracat Beyan Kılavuzu  

5986 Sayılı “E-İhracat Destekleri Hakkında Karar” kapsamında E-İhracat işlemlerinin gümrük beyannamesi (TCGB) ve basitleştirilmiş gümrük beyannamesi (BGB) ile nasıl gerçekleştirileceğini anlatan “E-İhracat Beyan Kılavuzu” sunulmuştur. Bu kılavuz; 

 • Elektronik İhracatın (E-İhracat) Tanımı ve Kapsamı,  
 • Yararlanıcılar Tarafından E-İhracat İstatistiklerinin Derlenmesinin Önemi,  
 • E-İhracat İşlemleri Nasıl Beyan Edileceği,  
 • TCGB ile BEYAN, 
 • Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi,  

konuları hakkında bilgi içerir. 

E-İhracat Destekleri Rehberi  

E-İhracat Destekleri Rehberi, E-İhracat Destekleri’ne başvurularında izlenmesi gereken adımları ve dikkat edilmesi gereken hususları açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. 20/08/2022 tarihli ve 5986 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan E-İhracat Destekleri Hakkında Karar ve ilgili Genelge kapsamında yayımlanan bu rehber, yardımcı bir kaynak olarak sunulur. Destek başvuruları için temel alınacak belgeler 5986 sayılı E-İhracat Destekleri Hakkında Karar ve E-İhracat Desteklerine İlişkin Genelge’dir. Bu rehber, E-İhracat Destekleri’nden yararlanmak isteyen ihracatçıları başvuru süreçleri hakkında bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuştur. 

Bu destekler, yararlanıcılar ve iş birliği yapan kuruluşlar için aşağıdaki başlıklara odaklanır: 

 • E-ihracata hazırlık yapma, 
 • Türk ürünleri ve markalarını çevrimiçi platformlarda ve pazaryerlerinde sergileme ve tanıtma, 
 • Yurtdışı siparişlerin hızlı teslimatını sağlamaya yönelik giderlerin destekleme, 
 • Şirketlerin e-ihracat yapmalarını kolaylaştırmak amacıyla E-İhracat Konsorsiyumları ve Türkiye E-İhracat Platformuna yönelik faaliyetlere ilişkin giderleri destekleme.  

Destek kapsamını ve üst limitlerini görmek için: https://voytesturkiye.com/t-c-ticaret-bakanligi-e-ihracat-hedeflerine-iliskin-duyuru/

Dijital Platformlara ve Pazaryerlerine Yönelik Kılavuzlar  

TİM E-İhracat Sekreteryası tarafından hazırlanan Dijital Platform Kılavuzu ve Pazaryeri Kılavuzu, dijital platformları ve çevrimiçi pazaryerlerini etkili bir şekilde kullanmak isteyen bireyler veya işletmelere bilgi, talimat ve en iyi uygulamalar sunan kapsamlı kaynaklardır. Bu kılavuzlar, kullanıcıların çevrimiçi platformlarda ve pazaryerlerinde gerçekleşen alışveriş, satış veya etkileşim gibi çeşitli faaliyetlerini optimize etmelerine yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.