Genel Teşvik uygulamaları kapsamındaki elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımlar ile Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen GES ve RES yatırımlarının tamamlama vizesi ile ilgili olarak: Bakanlığın 28.11.2023’te almış olduğu karara istinaden firmalar, Teşvik Belgesine konu yatırımlarına ilişkin ilgili kurum tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit yatırım tutarının ve bölgesel yatırım teşvik belgelerinin bölgesel destek sınıfı niteliğinin sağlandığına ilişkin Elektrik Enerjisi Üretimi Yatırımlarında Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu’nu (EK-11) Bakanlığa ibraz etmeleri halinde, tamamlama vizesi ekspertize gerek kalmadan gerçekleştirilmiş sayılır. 

Düzenlemeye eklenen geçici madde ile tamamlama vizesine yönelik güncellenen hükümler, duyuru tarihinden önce düzenlenen yatırım teşvik belgelerine de uygulanacaktır. 

Resmî Gazete (Duyuru): https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231128-8.htm  

EK-11 (YMM Raporu): https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231128-8-1.pdf