Referanslar

TRPE CAPITAL  

Voytes, TRPE CAPITAL Fonunun yatırım yapmak üzere değerlendirmeye aldığı toplam 18 şirket için analiz hizmeti ve danışmanlık yapmıştır. Bu şirketler kurumsal yapılarını, kullandıkları sistemleri, şirketin içinde bulunduğu ve hedeflediği pazar ve sektör içindeki konumunu incelemiştir.  Her şirketin içinde bulunduğu pazarı araştırmış, şirketin temel rakiplerini belirlemiş ve onlar hakkında da bilgi toplayarak, ilgilendikleri şirketin rekabet etme yetenekleri konusunda analizlerini çıkarmıştır. Seçilen 8 şirketin için de, şirket için bir eksik ve geliştirilecek yönler listesi hazırlamış ve ihtiyaçlarını belirleyen raporları hazırlamıştır.

 

 

İşlenmiş Metal Ürünler UR-GE Projesi (KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ)

Voytes, Oran Kalkınma Ajansı ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi ile birlikte Fabrikasyon Metal Ürünler Kümesinin oluşturulması ve kümenin ile Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesinin hazırlanması ve onaylatılmasını sağlamıştır. Proje yöneticisi olarak ihtiyaç analizi çalışmasını tamamlamış, hazırlanan küme stratejisi ve yol haritasına uygun olarak çalışmalarına devam etmektedir.

 

 

ASPİLSAN ENERJİ

Voytes, Oran Kalkınma Ajansı ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi ile birlikte Fabrikasyon Metal Ürünler Kümesinin oluşturulması ve kümenin ile Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesinin hazırlanması ve onaylatılmasını sağlamıştır. Proje yöneticisi olarak ihtiyaç analizi çalışmasını tamamlamış, hazırlanan küme stratejisi ve yol haritasına uygun olarak çalışmalarına devam etmektedir.

 

İŞBİR ELEKTRİK SANAYİ

Voytes, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’nın şirketi olan İŞBİR ELEKTRİK SANAYİ’nin yapılacak olan yeni yatırımı için yatırım fizibilitesi ve Pazar araştırması çalışmalarını gerçekleştirmiş, detaylı bir rapor hazırlamıştır

 

 

Türkiye İş ve İstif Makinaları UR-GE Projesi (İMDER VE İSDER DERNEKLERİ )

Voytes, Türkiye İş Makinaları Derneği ve İstif Makinaları Derneği Yönetimi ile birlikte İş ve İstif Makinaları  Kümesinin oluşturulması için üye firmaların analiz edilmesi, sonrasında seçilen firmalardan kümenin oluşturulması, Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesinin hazırlanması ve onaylatılmasını sağlamıştır. Proje yöneticisi olarak ihtiyaç analizi ve raporunun kontrolü ve denetlenmesini yapmış olup, küme stratejisine ve proje yol haritasına göre proje uygulama faaliyetlerine devam etmektedir.

Uydu Elektronik ve İletişim Sektörü UR-GE  Projesi (TUYAD)

Voytes, Uydu Elektronik İletişim ve İş İnsanları Derneği Yönetimi ile birlikte Uydu Elektronik ve İletişim Sektörü Kümesinin oluşturulması için üye firmaların analiz edilmesi, sonrasında seçilen firmalardan kümenin oluşturulması ve kümenin Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesini hazırlanması ve onaylatılmasını sağlamıştır. Projenin yöneticisi olarak ihtiyaç analizi teknik şartname çalışmasını başlatmış olup, küme stratejisini ve yol haritasının hazırlanmasına devam etmektedir.

 

 

Sanayi Bakanlığı TeknoYatırım Hibe Projesi (EMF MOTOR)          

Voytes, EMF Motor ile TÜBİTAK Ar-Ge Projesi kapsamında geliştirilen Elektrikli ve Hibrit Elektrikli Araç Tahrik Sistemleri için elektrik motor/jenaratör geliştirilmesi kapsamında ortaya çıkan prototipin üretilmesi için kurulacak üretim tesisi projesinin TeknoYatırım desteği altında projelendirerek ve fizibilite çalışmalarını hazırlayarak Sanayi Bakanlığı tarafından onaylatılmasını sağlamıştır. Yatırım tesisi kurulumu devam etmektedir ve hibe almaya hak kazanmıştır. Projenin yöneticisi olarak iş planı ve bütçeye göre projenin yürütülmesi ve raporlaması işlemlerinin yapmaya devam etmektedir.

 

 

Yerel Kalkınma Derneği

Voytes, Yerel Kalkınma Derneğine Devlet Teşvikleri ve Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirmesi üzerine eğitimler vermiştir. Ortak çalışmalar yapılmış ve projeler ortaya çıkartılmıştır. Aynı zamanda Avrupa Birliği Akreditasyonunu ve Gençlik Değişim Programını yönetmiştir.

 

 

Savunma,Havacılık,Uzay Kümelenmesi UR-GE Projesi (SAHA İSTANBUL)

Voytes, Saha İstanbul Savunma,Havacılık ve Uzay Kümelenmesi  Derneği Yönetimi ile birlikte Saha İstanbul Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi 1.ve 2. projesi kümelerinin oluşturulması için üye firmaların analiz edilmesi, oluşturulan kümelerin Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projelerinin hazırlanması ve onaylatılmasını sağlamıştır. Proje yöneticisi olarak ihtiyaç analizini tamamlamış, aynı zamanda sektöre öncü olması açısından 450 sayfalık rapor hazırlamıştır. Halen küme çalışmalarını                                                                         yürütmeye devam etmektedir.

 

Garanti Partners Devlet Teşvik ve Hibe Uygulamalı Eğitimi

Voytes, Garanti Partners işbirliği içerisinde 10’dan fazla girişimciye farkındalık yaratmak amacıyla Devlet Teşvik ve Hibelerini detaylı olarak anlatarak girişimci ekosistemine yardımcı olmuştur. Halen katılımcı firmaların proje başvuru süreçlerini, proje yazım ve belge takip süreçlerini yönetmektedir.

 

 

Sabiha Gökçen Teknopark Devlet Teşvik ve Hibe Uygulamalı Eğitimi

Voytes, Sabiha Gökçen Teknopark işbirliği içerisinde niş sektörlerde yer alan yatırımların devlet teşvik ve hibelerinden yararlanmaları amacıyla 2 gün süren uygulamalı eğitim vermiştir. Ağırlıklı olarak bilişim sektöründe yer alan firmalara ekonomimize katkıda bulunmak amacıyla Ekonomi Bakanlığı Döviz Kazandırıcı Hizmetler destekleri anlatılmıştır.

 

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (IETT)

Voytes, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri(IETT)’ye Kamu Mali Yönetimi ve Kamu Kanunu üzerine eğitim vermiştir. Eğitim 2 gün sürmüştür.