Uygulamalı Eğitimler

Voytes, uzmanlık alanı olan teşvik, hibe ve devlet destekleri konusunda uygulama eğitimleri programını sunmaktadır ve eğitim sonrası destek sağlamaktadır.  Bu eğitimler, düzenli olarak mevzuat değişikliklerine ve yeni çıkan teşvikleri kapsayacak şekilde güncellenmektedir.

2 gün süren bu eğitimler hem firma bazlı hem de kişi bazlı verilmekte olup her bir katılımcıya hazırlanacak olan sunumu, başvuru sırasında dikkat edilecek hususları, örnek başvuru formlarını ve başvuru adımlarını içeren eğitim dosyası dağıtılmaktadır.

Bu eğitimlerde ihracata yönelik devlet desteklerinin neler olduğu, bu teşviklerden yararlanmak için bilinmesi gereken ön onay işlemleri, bu süreçlerde yapılacak harcamaların teşvikler kapsamında alınabilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar, uygun harcama kurallarının neler olduğu anlatılmaktadır. Daha sonra yapılan bu harcamaların ödeme talep başvurularının nasıl yapıldığı, formların nasıl doldurulacağı, hangi belgelerin müracaat esnasında verileceği ve yapılan başvurunun takibinin nasıl yapılacağı v.b. konularda detaylı olarak birebir uygulamalı bir eğitim olmaktadır.

2 gün boyunca öncelikli olarak eğitmen tarafından destek programı detaylı olarak anlatılmakta daha sonrasında firmalar ile tek tek ilgili başvuru belgelerinin üstünden geçilmektedir. Örnek başvuru formları, uygulama süreçlerinden oluşan eğitim dosyası eğitim sırasında doldurulacak olup eğitim sonlandığında firmalara teslim edilmektedir. Böylelikle eğitim sonrasında yapılacak başvurularda örnek teşkil eden belgelere sahip olarak ortaya çıkabilecek problemler engellenmiş olacaktır.