Hibe/Fon Danışmanlığı

Voytes, Hibe ve Fon danışmanlığı altında öncelikle bir şirketin tüm faaliyetlerini ve mali verilerini inceleyerek, mümkün olan teşvik ve hibe imkanlarını belirler.  Firma ile beraber oluşturduğu yol haritası ile çeşitli kümelenme programlarına katılım, Avrupa Birliği projelerinden Ekonomi Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteklerine, Kırsal Kalkınma(IPARD) Programından TÜBİTAK ve KOSGEB projelerine kadar her alanda kurumlara destek sağlar. Proje fikrinin analiz edilmesi ve geliştirilmesi, başvurulacak makama uygun başvuru dosyasının hazırlanması, başvuru sonrası dosya takibi, izleme ve değerlendirme süreçleri boyunca danışmanlığına devam eder.

Voytes, Hibe ve Fon Danışmanlığı altında Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Projesi kapsamında Küme Yönetim Danışmanlığı da yapmaktadır. Kümelerde yer alan firmaların her birine 12 farklı kalemde ihtiyaç analizi metodolojisine göre analizini yapmaktadır. İhtiyaç analizi çerçevesinde vereceği hizmetleri dört ana grup olarak sınıflandırmaktadır.   İlk Ana Grup “Araştırma ve Analiz” olup, sektörel makro analiz, ulusal ölçekte analiz ve küme & firma analizlerinin sonuçlarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda hedef pazarları belirler, İkinci Ana Grup olan “Pazar Analizi” ile belirlenen bu pazarlar incelenecek ve bu pazarlara erişim için gerekli şartlar ortaya koyar.  Üçüncü Ana Grup “Proje Stratejisi” oluşturulması olup analiz çalışmaları ve pazar analizinden çıkan sonuçlar değerlendirilerek proje için ortak vizyon belirler, hedefler seçer ve seçilen hedeflere ulaşmak için gereken stratejileri saptar. Dördüncü Ana Grup ise “Faaliyet Planı” belirlenmesi olup, kararlaştırılan stratejiler doğrultusunda eğitim, danışmanlık, fuar katılım ve alım heyetleri gibi faaliyetler planlar ve bu faaliyetlerin sonucunu değerlendirmede kullanılacak performans kriterleri belirler.