Hakkımızda

Voytes, 2010 yılında Yasemin Ok tarafından İstanbul’da kuruldu. Şirketimiz, yerel firmalara finansal çözümler üretmek amacıyla yola çıktı ve Voytes Finansal Çözümleme Kuruluşu olarak devam etti. 2013 yılında ulusal ve uluslararası birçok marka, sanayi kuruluşu ve üniversite-sanayi iş birliği içinde projeler geliştirdi ve sektörde hız kazandı.

2015 yılından bu yana her gün kendini geliştirmeye ve ilerletmeye inanan firmamız yabancı ortaklı şirket ve fonlardan, ulusal markalar ve KOBİ’lere birçok şirkete geniş bir yelpazede finansal çözümler sunmakta, strateji geliştirmelerine, bu stratejileri uygulamalarına, önemli finansal kararları çok yönlü rakamsal analizlere dayandırarak almalarına yardımcı olmakta ve kaynak yaratmaktadır. Bu çözümler arasında özellikle meslek odaları ve dernekler, sanayi ve üniversite ile yürüttüğü projeler ile farklı sektörlerde birçok işletmenin teşvik, hibe ve diğer devlet desteklerinden yararlanmasına imkân sağlamıştır.  Voytes aynı zamanda muhasebe, vergi ve mali mevzuat danışmanlığı ve bilirkişilik hizmetleri de vermektedir.

En temel çalışma prensibi, müşterisinin işini en ince ayrıntısına kadar tanıma, anlama ve sadece kendisinden bekleneni yapmayı değil, çok boyutlu düşünüp yaratıcı çözümler geliştirmeye çalışmaktır.

 

Misyon: Voytes ailesi olarak yerel kalkınmanın  Türk halkı için önemini bilmekteyiz ve devlet ile şirketler arasındaki finansal iletişimi sağlamak için çalışmaktayız.

Vizyon: Finansal çözümleme alanındaki farklılığımız nedeniyle Türkiye’de öncü ve değer katan bir kurum olmak.